Automyynti Liesjärvi & Niemenmaa Oy / Parkanon Autotalo (jäljenpänä Parkanon Autotalo)

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Automyynti Liesjärvi @ Niemenmaa Oy
Vaasankatu 12
39700 Parkano

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Harri Liesjärvi
Vaasankatu 12
39700 Parkano

+358 400 193 600
harri@parkanonautotalo.fi

2. REKISTERÖIDYT

Parkanon Autotalon asiakasrekisteri sisältää verkkosivujen yhteystietolomakkeen kautta tulleet tai muilla tavoilla mahdollisesti pyydetyt yhteystiedot sekä laskutusohjelmassa olevat yritysten ja yksityisten yhteystiedot.

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA  KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:

·         Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 

·         Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

·         asiakassuhteen hoitaminen

·         markkinointi asiakkaan luvalla

·         palveluistamme kertominen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

·         nimi

·         osoite

·         sähköposti

·         puhelinnumero

Asiakastiedot ja laskutustiedot

·         tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee yllä mainituilla yhteystiedoilla (sähköposti tai kirje).

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus tai velvollisuus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

·         asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

·         asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

·         muulla asiakkaan suostumukseen perustuvalla tavalla

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Parkanon Autotalon ulkopuolelle. 

8. KÄSITTELYN KESTO

·         Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

·         Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä ja mahdolliset työntekijät siltä osin, kuin se on tarpeellista. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi kirjanpitäjä, yhteistyökumppanit verkkosivujen rakentamisessa ja ylläpidossa sekä muut alihankkijat, joita yritys käyttää.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. EVÄSTEET

Parkanon Autotalon sivustolla saatetaan käyttää evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja sivuille palaavien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle esim. myymällä tieoja markkinointitarkoituksiin.